27.12.2017.

ZNAČAJNE IZMENAME I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA:

1.       Olakšice za zapošljavanje novih radnika ostaju na snazi do kraja 2019. godine i to tako što će preduzetnici imati pravo na povraćaj plaćenog poreza i doprinosa od 65 do 75 odsto

2.       Tek od oktobra 2018. godine,  kao novootvoreni budući preduzetnici bićete u  mogućnosti da uštedite  na porezima i doprinosima na zarade. Ova ušteda, računata na minimalnu zaradu, odnosi se na osobe koje su u godini koja prethodi pokretanju posla završile srednju školu, fakultet ili su duže od šest meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Usvajanjem izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje oni koji započinju sa obavljanjem sopstvene delatnosti dobiće dodatni podsticaj, jer će biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u godini osnivanja preduzeća i u narednoj godini. Uvođenje podsticaja za početnike u poslovanju ključna je novina i jedna od najvažnijih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

3.       Zarad daljeg rasterećenja poslovanja izmenama Zakona o porezu na dohodak precizirano je da neoporezivi deo zarade radnika umesto dosadašnjih 11.790 dinara od 1. januara 2018. godine bude povećan za više od 3.000 dinara, na 15.000 dinara.

4.       Članom 43 predviđeno da preduzetnik koji plaća poreze i doprinose prema stvarnom dohodtku vodi knjige  po sistemu dvojnog knjigovodstva. Smatramo da je takav pristup i takvo poresko rešenje   direktno destimulativano  po treduzetništvo, i da se time se bez ikakvog razloga privrednici upućuju na knjigovodstvene agencije uz znatno skuplje usluge u toj oblasti, a da za državu odnosno budžet finansijski nema nikakve razlike.Primena ove izmene će uslediti te u 2019. Godini.

Za Vaše poslovanje izuzetno je važna izmena i dopuna ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU a radi se o sledećem:

1.       Obavezna je  prijava radnika od prvog radnog dana. Naime poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

2.       Sem toga, poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, a precizirane su i odredbe o načinu dostavljanja otkaza ugovora o radu

3.       Upozorenje se dostavlja zaposlenom na način propisan za dostavljanje rešenja o otkazu ugovora o / Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog /, te ako to nije moguće mora se sačiniti pismena beleška I istu objaviti na oglasnoj table.

NOVA PRAKSA U PREMENI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Iako je Zakonom o računovodstvu  to bilo propisano pre četiri godine, ali malo se primenjivalo, pa je Vlada odlučila da dâ Objašnjenje  prema kojem:.

- Elektronska faktura je validna u tom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

- Takođe ne mora biti potpisana ni elektronskim potpisom.

-  Na taj način štedite  papir i novac, a posao brže završavate jer ne morate uvek da čekate da vam stigne original faktura,  da vam se ispečatira, ili kad šaljete neke razne dopise dobar deo dokumenata važi u elektronskom obliku

Upravo da Zakon ne bi bio mrtvo slovo na papiru, ministri finansija i trgovine, turizma i telekomunikacija su je izdali Objašnjenje kojim je pečat, čini se, poslat u istoriju.  

Dakle više ne morate da trošite pre svega novac na te pošiljke, ali i  svoje dragoceno vreme.

05.09.2017.

KONAČNO USVOJENE IZMENE I DOPUNE UREDBE O PAUŠALU

 NOVI KRITERIJUMI ZA OPOREZIVANJE

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ovim izmenama je omogućeno izdavanje poreskih rešanja za delatnosti pete grupe / u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, ali i većina preduzetnika iz informacionog sektora /. 

 

Šta je suština promene?

Najznačajnije promene se odnose na preciziranje kriterijuma i merila prilikom određivanja paušalnog poreza, kao i ograničenja u menjanju poreske stope.

-          Ovim izmenama je omogućeno izdavanje poreskih rešanja za delatnosti pete grupe / u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri, ali i većina preduzetnika iz informacionog sektora /. Njihova osnovica je 120 odsto polazne osnovice. 

-           Po zaposlenom radniku, polazna osnovica se uvećava za pet odsto,  što značajno smanjenje u odnosu na prethodno rešenje po kojem se osnovica uvećavala za 10 odsto.

-          Pored toga, kriterijum "Poslovna reputacija preduzetnika", koji je prilično neprecizan, se briše.

-    Preduzetnicima kojima je povećana osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda može biti uvećana najviše 10% u odnosu na prethosnu godinu, naravno  ukoliko su elementi utvrđivanja osnovice nisu menjali.

Pojedine zanatlije čekali rešenja i po tri godine

Od 2014. godine pojedini paušalci nisu dobili svoja poreska rešenja, a najveći broj njih nalazi se baš u petoj grupi.

Kako je najavljeno, kada stignu nova poreska rešenja po novoj formuli, primeniće se retroaktivno na sve godine i to uz rok od 15 dana za isplatu svih naknada.

Kriterijumi za obračun poreske osnovice

- Prosečna zarada na opštini sedišta paušalca
- mesto sedišta
-
broj zaposlenih
- tržišni uslovi

-
površina poslovnog prostora
-
starost i radna
sposobnost obveznika

U svakom slučaju pratićemo način primene novih  rešenja u oblasti paušalnog oporezivanja  te Vas informisati o opštim iskustvima Ii našim zapažanjima tim povodom.


27.03.2017.

ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ КРЕНУЛЕ СА ИЗРАДОМ ПРЕДМЕТА ОД КОЖЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБУКЕ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ И УМЕТНИЧКО ЗАНАТСТВО У НОВОМ САДУ

Потписивањем Уговора између Града Новог Сада-Градска управа за привреду и Удружења самосталних занатлија Новог Сада, као носиоца обуке за стручно оспособљавање незапослених лица са евиденције НСЗ-Филијале Нови Сад / крајем децембра 2016 године /, у области Старих заната и Уметничког занатства као и извршене селекције полазника у области обраде коже, створени су услови за почетак обуке.

Почетак обуке био је 15. јануара 2017 године, у оквиру које смо укључили-обучили 14 незапослених лица. Носиоци реализације Удружење занатлија и извођач обуке-мајстор Драган Туцаков /власник угледне занатске радње „ ИГУАНА“  и носиоца сертификата „Стари и уметнички занат“ формирали су од одабраних кандидата три групе полазника.

Практична обука је извођена код мајстора и трајала је 120 часова, док је теоријски део обуке од 20 часова, а чији садржај је био везан за област предузетништва, организовало Удружење самосталних занатлија Новог Сада као носилац целокупне обуке.

Након завршетка обуке 24.марта, организован је завршни испит са полазницима обуке који су били у обавези да у току обуке самостално ураде један производ из области за коју су се обучавали. Они су на завршном  испиту пред трочланом Комисијом представили свој рад и све вербално представили све фазе рада у радионици где су обучавани.

На основу разговора са полазницима и извођачем обуке-мајстором, као и на основу евалуционих упитника, може се констатовати да је везано за обуку присутнообострано задовољство, и да је ово добар пут за даљу сарадњу уз жељу да се организује и други ниво практичне обуке. Уједно је на самој додели Сертификата  исказана потреба за запошљавањем од 3 до 5 обучаваних  лица .Уз присуство представника Града-Градске управе за привреду, директорице НСЗ –филијале Нови Сад са сарадицима, Удружења самосталних занатлија као  и мајстора обуке, извршена је додела Сертификата полазницима обуке у области коже,те је констатовано да је овај вид обуке у области Старих и Уметничких заната и Домаће радиности  успешно завршен. Уједно је констатовано да  треба наставити са овим видом сарадње кроз обуку незапослених лица у више струка, те да би се кроз овакве обуке дошло до најквалитетнијих нових кадрова у области Старих заната и Уметничког занатства. Они  би  били носиоци ових скоро заборављених струка које би требало кроз посебне програме стимулисати да се осмеле на  отварање својих радњи или их запошљавати код већ постојећих мајстора.
23.02.2017.

MINISTARSTVO PRIVREDE RASPISALO

JAVNI POZIV  za dodelu bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2016. godini.

Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podsticanje održivog i  sveobuhvatnog razvoja;

 

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1,5%  godišnje uz garanciju banke ili 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike  ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 3.000.000,00 dinara a za pravna lica ne može biti manji od 400.000,00 dinara niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na adrese Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Za sve dodatne informacije kao Stručna služba Udruženja stojimo Vam na rasporalagnju.

06.02.2017.

BENEFICIJANI ZAKUP I U 2017-TOJ GODINI, A DOSTAVLJANJE NOVIH MENIČNIH OVL. ĆE SE MAKSIMALNO POJEDNOSTAVITI

Obzirom da je i  ove godine gradska vlast kasnila sa donošenjem Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove, na inicijativu našeg udruženja, u  SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU GRADA su  razmatrane dve teme vezane za zakup gradskog poslovnog prostora i to:

1.            Kašnjenje donošenja  Odluke o beneficiranom plaćanju zakupa za pojedine niskoakumulativne zanatlije-naše članove

2.            Analizira i zahtev za pojednostavljivanjem novonastale obaveze zakupaca poslovnog prostora Grada, prema kojoj su obzirom na likvidaciju JP „ Poslovni prostor “ i prenošenje njegove nadležnosti na Gradsku  upravu za imovinsko-pravne poslove, zakupci u obavezi da polože nova menična ovlašćenja.

Konstruktivnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta koja je održana 01.02.2017. godine, prisustvovali su predstavnici Udruženja kao i svi kompetentni predstavnici nadležnih državnih organa. Tom prilikom su izrazili puno razumevnje za navode predstavnika Udruženja, tako da je epilog ove naše aktivnosti obezbeđivanje beneficiranog zakupa za naše zanatlije i u 2017-oj godini, a nadležna služba vezano za  polaganje  novih meničnih ovlašćenja je u obavezi da maksimalno moguće pojednostavi sam postupak.

09.03.2016.

NOVI  REPROGRAM  DUGOVANOG  POREZA

Od marta pa sve do juna 2016. godine, privrednici su ponovo u mogućnosti   da dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu  Zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu,  odlože  najduže do 60 meseci.

možete pogledati i preuzeti ovde


 

 
   
   
 
Poštovani
Molimo Vas da napišete Vaše sugestije, predloge i mišljenja o sajtu kako bi smo ga uredili na obostrano zadovoljstvo i korist.

Ime:
Email:
Komentar:
 

 
REKLAMNI PROSTOR


Akademija OXFORD
Magazin ESNAF broj 1
ESNAF broj 1

Magazin ESNAF broj 2
ESNAF broj 2

Magazin ESNAF broj 3
ESNAF broj 3